Danıştay Dava dosyası sorgulama İdari Mahkemeler içerisinde son yargılama ve karar verme organı olan Danıştay’ın vermiş olduğu dava kararlarının incelenmesi ve gözden geçirilmesine yönelik yapılan bir sorgulama hizmetidir. Danıştay ülkemizde İdare hukuku anlamında en yüksek karar verme organıdır. Danıştay’ın vermiş olduğu karara karşı idari olarak hiçbir yargı organına temyiz başvuru yapılamaz. Dava dosya sorgulama işleminde Danıştay tarafından görülmüş veya görülecek olan davaların içerikleri hakkında bilgiler alabilir ve mahkeme sorgulama numarasına göre alınan kararın gerekçesine ulaşabilirsiniz. Danıştay, çalışma usulüne göre davalar belli bir sıraya göre incelenir ve kararlar Danıştay üyeleri tarafından verilen salt çoğunluğa göre karara bağlanır. Danıştay Dava Dosya sorgulama işleminin sorunsuz bir şekilde sonlanması için dosya numarasını doğru bir şekilde sisteme girmelisiniz.